Obavijest vinogradarima

Vinova loza se na većini lokacija nalazi u razvojnom stadiju vunastog pupa, a na pojedinim je sortama vidljiva pojava prvih listića. Obzirom da su od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) podsjećamo vinogradare da na vrijeme izvrše preventivnu zaštitu.

Moguće je koristiti pripravke na osnovi bakra (Modra galica, Plavi kamen, Nordox 75 WG, Nordox super 75, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška juha, Bordoška suspenzija i sl.). Preventivnu zaštitu od crne pjegavosti potrebno je izvršiti dan ili dva prije kišnog perioda.

Bakrenom se pripravku može dodati pripravak na bazi sumpora u povišenoj koncentraciji  koji će smanjiti populaciju lozinih grinja, no za njegovo dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka viša od 15 °C.

Opširnije...

Obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira

Kad gomolji merkantilnog krumpira dosegnu željenu veličinu moguće je izvršiti desikaciju cime (uništavanje nadzemnog dijela biljke primjenom herbicida).

U Hrvatskoj se za desikaciju krumpira mogu koristiti herbicidi: Basta 15 SL, Reglon forte, Reglon 200 SL, Diqua, Mission i Fortelon SL*.

NAPOMENA: Pripravci Reglon forte, Reglon 200 SL, Diqua, Mission i Fortelon SL* ne smiju se koristiti za desikaciju ako je tlo izrazito suho jer može doći do oštećenja gomolja. Navedana sredstva smiju se primijeniti na srednje teškim, teškim i oragnskim tlima ako je tlo oko gomaolja vlažno, odnosno ako je palo 13 mm kiše ili ako je ekvivalentna količina vode dodana putem navodnjavanja unazad 5 dana.

* Prodaja i primjena herbicida Fortelon dozvoljena je do 1.1.2013.

Opširnije...

Obavijest vinogradarima

Narednih dana na ranijim sortama vinove loze očekujemo stadij mekšanja i promjene boje bobice. Porastom količine šećera u grožđu raste opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo primjenu botriticida: Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Mythos SC, Botril 300 SC, Cezar, Botrycid. Karenca za pripravke Switch i Teldor iznosi 21 dan, a za ostale navedene pripravke 28 dana. Navedenim pripravcima moguće je tretirati samo zonu grožđa. Pri odabiru botriticida prednost treba dati pripravku koji je tijekom vegetacije najmanje korišten, tj. ne preporuča se korištenje istog pripravka više od dva puta.

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica nema opasnosti od zaraze bobica s peronosporom, ali radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi bakra.

U suzbijanju pepelnice preporučujemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora.

Karenca za pripravke na osnovi bakra i sumpora iznosi 35 dana.

Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima jer pripravci na osnovi sumpora pri visokim temperaturama zraka mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Opširnije...

Obavijest proizvođačima oraha

Prije deset dana na žutim ljepljivim pločama zabilježili smo prvi ovogodišnji ulov orahove muhe (Rhagoletes completa), a ovih dana možemo očekivati početak odlaganja jaja u zelenu lupinu oraha. Ličinke orahove muhe žive i hrane se unutar zelene lupine pa ona s vremenom pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Prošle smo godine na području cijele Koprivničko-križevačke žuapanije zabilježili značajne štete od ovog novog štetenika.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava u Hrvatskoj je za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu dobio Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja s razmakom od 14 dana.

Opširnije...

Obavijest proizvođačima jabuka

Od prethodne preporuke za zaštitu jabuka proteklo je više od 15 dana, a u tom je periodu, ovisno o lokaciji, zabilježeno 15-30 litara kiše po kvadratnom metru. Preporučamo voćarima da ponove preventivnu zaštitu zimskih sorata jabuka pripravcima na osnovi kaptana (Captan, Merpan, Stoper) ili trifloksistrobina (Zato 50 WG, Zato plus). Pripravci na osnovi trifloksistrobina suzbijaju i pepelnicu jabuke.

Za suzbijanje jabučnog savijača preporučamo insekticide Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Calypso SC 480, Coragen 20 SC, ili Mospilan 20 SP.

Počelo je ubušivenje gusjenica treće generacije moljca minera kružnih mina pa u voćnjacima gdje je ovaj štetnik prisutan u jačoj mjeri preporučamo birati insekticide koji su registrirani za oba navedena štetnika.

Opširnije...